top of page
 CỘNG ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
GIÁO PHẬN HONOLULU, HAWAII

Ban Thường Vụ

IMG_20191103_151629__01.jpg

Cha Quản Nhiệm
Linh Mục Dominico Nguyễn Hoan Lương

Jonathan.jpg

Thầy Phó Tế
 Phaolô Jonathan Lâm L. Thắng       

IMG_20191117_150334_Bokeh.jpg

Chủ Tịch
Ông Phạm Văn Thành
(831) 578-6398

IMG_20191117_150307_Bokeh.jpg

Phó Nội Vụ
Anh Phạm Phú Thái
(808) 308-2406

IMG_20191117_152311__01.jpg
Chu Long.png

Phó Ngoại Vụ
Anh Lâm Dũng
(808) 387-3681

Thư Ký
Ông Hồng Phi Long
(808) 398-9911

bottom of page