top of page
 CỘNG ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
GIÁO PHẬN HONOLULU, HAWAII

Ban Thường Vụ

IMG_20191103_151629__01.jpg

Cha Quản Nhiệm
Linh Mục Dominico Nguyễn Hoan Lương

Jonathan.jpg

Thầy Phó Tế
 Phaolô Jonathan Lâm L. Thắng       

IMG_20191117_150334_Bokeh.jpg

Chủ Tịch
Fransico Pham Văn Thành

(831) 578-6398

IMG_20191117_150307_Bokeh.jpg

Phó Nội Vụ
Giuse Pham Phú Thái

(808) 308-2406

IMG_20231101_092424.jpg
20231022_165056.jpg

Phó Ngoại Vụ
Giuse Nguyễn Huân

(808) 371-9758

Thư Ký
Phêrô Trần Đình Cảnh

(808) 387-5759

bottom of page