top of page
 CỘNG ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
GIÁO PHẬN HONOLULU, HAWAII

Hội Gia Đình Phạt Tạ
Thánh Tâm Chúa Giêsu

 Trưởng : Ông Giuse Đào Đình Thái

 Phó:       Ông Luca Nguyễn Đức Dũng - Phó nội vụ

 Phó:       Anh Giuse Phạm Hoàng Lý    - Phó ngoại vụ

 Thư Ký: Ông Luca Nguyễn Đức Dũng

 Thủ Quỹ: Chị Maria Nguyễn Thanh Lani

       HỘI ĐOÀN GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU


1- Gốc Tích: 

   Phạt- tạ không phải là việc mới lạ, vì khi nhân loại bắt đầu phạm tội, thì việc phạt-tạ cũng đã bắt đầu từ đó. Ngày nay, nhân loại càng thêm đông, tội các càng nhiều, gương xấu càng lộng hành, thì việc phạt-tạ càng cần thiết.

2- Tôn Chỉ Phạt-Tạ:

   Căn cứ vào Lời Chúa phán từ ngàn xưa trong Kinh Thánh: "Trái tim Cha bị sỉ nhục và đau khổ, Cha mong có người chia buồn cùng Cha, nhưng chẳng thấy ai, Cha đã tìm người an ủi, nhưng cũng chẵng gặp." Tôn chỉ cũng căn cứ vào thông điệp: "Đầy Thương Xót" của Đức Giáo Hoàng PI-Ô XI về sự đền bồi phạt-tạ mà thế giới sa đọa ngày nay rất cần.

  Đoàn thể GĐPT nhằm mục đích thi hành mệnh lệnh Trái Tim Chúa Giê-su đã ban khi hiện ra cùng Thánh Magarita Maria là lo cho Trái Tim Chúa được thiên hạ nhìn biết và yêu mến. Việc trọng đại ấy thường được gọi bằng phép kính thờ Trái Tim hay là tôn sùng Trái Tim. Trái Tim Chúa Giê-su yêu thương loài người quá đỗi mà loài người hằng vong ân. Vì thế, việc kính thờ Trái Tim Chúa phải bao gồm cả hai việc yêu mến và Phạt-tạ.

   Xét theo nghĩa rộng, Đoàn Thể GĐPT lại là một tổ chức đoàn tụ trong tình thương để tạo nên một đại gia đình của Trái Tim Chúa Giê-su, một gia đình thiêng liêng, mà trong ấy mọi người đều yêu nhau thật sự như anh em một nhà, Con Một Người Cha độc nhất là tình thương.

Tại Việt Nam, Đoàn Thể GĐPT đã khai sinh tại Vĩnh Long do linh mục quá cố Phê-rô Bình sáng lập năm 1945. Tại cộng đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Honolulu Hawaii, GĐPT được thành lập vào tháng 1, 1995 bởi ông Đỗ Đình Cự dưới thời cha Giu-se Cao Phương Kỷ và hoạt độn cho tới ngày nay. 

3- Hoạt Động:

   - Nhóm hoạt động hàng tuần vào ngày Chúa Nhật từ 2 giời đến 2 giờ 45 phút trưa. Gồm: đọc Phúc Âm, phúc trình công tác, đọc Kinh Tông Đồ Giáo Dâ, huấn luyện chiến sĩ, phân công, linh tinh.

   - Thực hiên giờ Thánh hàng tuần từ 3 giờ đến 3 giờ 30 phút trước Thánh Lễ.

   - Phụ trách ngắm đứng và các chặng đường Thánh Giá vào Mùa Chay.

   - Phụ trách đọc lời nguyện Thánh Thể mỗi 4 tháng một lần.

   - Đóng góp giúp đỡ các hội đoàn bác ái.

  

   Quý vị nào muốn tham gia hội đoàn, xin liên lạc ông hội trưởng: Phê-rô Đào Đình Thái: 808-537-9043. Xin chân thành cám ơn. 

Gia Đình Phạt Tạ.jpg
bottom of page