top of page
Search

24-8-22, Thứ 4, TN, Năm C. Khải Huyền 21:9-14, Gioan 1:45-51

24-8-22, Thứ 4, TN, Năm C. Khải Huyền 21:9-14, Gioan 1:45-51. Hôm nay giáo hội (GH) mừng kính thánh Tông Đồ Bartholomeo cũng còn gọi là Nathaniel người được Chúa khen là không gian dối. Gioan kể lại chuyện gặp gỡ của Nathaniel qua sự giới thiệu của Thánh Philliphê thì chúng ta thấy sự có học của ông đã làm cho ông có thành kiến với những người giai cấp nhỏ hơn ông hay người nghèo thì hay thất học vì tiền ăn còn chưa có đủ thì đâu có dư tiền để đi học. Vì vậy khi Philliphê kể lại gốc tích của Chúa Giêsu ở Nazareth thì ông đã phát biểu bừa bãi "có gì hay đến từ Nazareth, nơi mà Chúa Giêsu lớn lên (Chúa sinh ra ở Bethelem (Bêlem). Khi gặp nhau Chúa đã khen Nathaniel là người liêm chính, người mô phạm và có gốc chân tu vì ông ở dưới cây vả, tượng trưng cho đất nước Do Thái và lớp thầy dạy dân DT. Thấy Chúa nói hết tâm hồn của ông ra, ông đã tuyên xưng rằng "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". Sau đó ông đi theo Chúa và sau khi Chúa chết ông đã đi truyền giáo ở Ấn Độ và Armenia. Ông chết tử đạo-bị phân thây ở Armenia. Bài đọc một sách Khải Huyền đã cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã chọn 12 tông đồ đi truyền giáo và Chúa đã ghi công các tông đồ trên thiên đàng. Chúng ta cũng vậy, Chúa cũng đã ghi tên chúng ta trên trời nếu chúng ta giữ lời Chúa Giêsu dạy "Mến Chúa yêu người". Xin Chúa Giêsu cho chúng con được yêu Chúa và hiểu Chúa một cách chân thành và sống cuộc sống làm gương cho người khác. Xin Chúa Giêsu thánh hoá GD chúng con và GH. Thánh Bartolomeo, cầu cho chúng con.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


bottom of page