top of page
Search

28-8-23. Chủ Nhật 22, TN, Năm C. Huấn ca (Sirach) 3:19-31, Do thái (Hebrew) 12:18-24, Luca 14:1-14

28-8-23. Chủ Nhật 22, TN, Năm C. Huấn ca (Sirach) 3:19-31, Do thái (Hebrew) 12:18-24, Luca 14:1-14. Hôm nay giáo hội mừng kính thánh Augustine, con của Thánh Monica mà chúng ta mừng kính ngày hôm qua, và Thánh Juniper Serra, dòng Phanxico đã truyền giáo tiểu bang California và lập ra 21 nhà thờ trải từ Bắc xuống nam Cali. Thánh Augustine đã sống với một bạn gái từ lúc ngài 15 tuổi tới 30 tuổi và có một người con tên là Adeotadus, nghĩa là Qùa Chúa ban. Mẹ ngài là Thánh Monica đã bám sát vào con và luôn cầu nguyện cho ngài ròng rã 18 năm trường và cuối cùng thánh Ambrose thành Milan đã thuyết phục được Augustine và giúp ngài trở lại. Sau đó ngài trở thành Linh Mục, Giám Mục và lập ra dòng Augustine (Âu tinh). Ngài được giáo hội phong "tiến sĩ" vì sự cảm nghiệm về Chúa mà ngài đã viết ra là số căn bản thần học của đạo Công Giáo. Thánh Augustine cũng có nhiều yếu đuối như chúng ta khi ngài cầu nguyện "Lạy Chúa, xin giúp con trong sạch, ...nhưng không phải ngay bây giờ". Ngài phải mất trên 10 năm mới từ bỏ được người đàn bà đã ở với ngài từ lúc 15 tuổi. Muốn chừa tội chúng ta phải cầu nguyện liên lỷ và xin Chúa ban ơn can đảm để có thể yêu Chúa và chừa tội. Thánh Augustine đã chứng minh là "Đức trong sạch" giúp chúng ta gần Chúa hơn. Học kinh thánh giúp chúng ta rèn luyện 3 Đức tính: khiêm nhường, vâng lời và trong sạch để có thể trở nên giống Chúa Giêsu. Qua Thánh Augustine chúng ta học Đức trong sạch. Hôm nay, giáo hội giúp chúng ta thêm về Đức khiêm nhường. Tại sao phải khiêm nhường? Sách Huấn Ca trả lời "vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa." Khi chúng ta khiêm nhường, là chúng ta tôn vinh Chúa--Chúa đã khiêm nhường trở thành một con người giống như chúng ta để cứu chuộc chúng ta. Đấng tạo hoá đã trở thành tạo vật để mang tạo vật trở về với Tạo Hoá. Khi chúng ta khiêm nhường, chúng ta không bị chi phối bởi những vật chất và danh vọng Trần gian và giúp chúng ta dễ dàng đến với Chúa và tôn vinh Chúa. Sách huấn ca cũng nói về vấn đề Giúp người nghèo (alms giving) cũng giúp chúng ta "cho đi" giống như Chúa Giêsu đã cho mạng sống Ngài cho chúng ta được sống. Khi chúng ta tập được khả năng cho đi, thì khiêm nhường sẽ trở nên dễ dàng hơn cho chúng ta thực hành. Khiêm nhường và bác ái là 2 điều Chúa Giêsu dạy trong bài phúc âm. Tiệc thời Chúa Giêsu là mời những người ngoài gia đình vào ăn để tạo thêm vây cánh hay quyền thế "...vì tôi quyen biết người có thế lực nào đó ". Bởi vậy Chúa Giêsu với nhẹ nhàng nhắc nhở chúng ta là "hãy khiêm nhường xa trần thế để rồi Chúa sẽ nâng mình lên". Vì vậy Chúa Giêsu với dạy chủ nhà là "Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại". Chúng ta thấy Chúa Giêsu định nghĩa ai là người công chính=đạo đức (chứ không phải thánh thiện vì chỉ có Chúa mới là Thánh và Thiện nghĩa là tốt lành) người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù --vì sao? Vì họ chấp nhận sự đau khổ mà không oán trách ai hết. Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta bằng cách chết trên Thánh Gía mà không cằn nhằn hay oán trách Chúa Cha hay nhân loại--chỉ vì yêu con người. Vì vậy trong thư gửi tín hữu Do Thái, Thánh Phaolo đã chứng minh lời Chúa Giêsu nói là sự thật là Chúa Giêsu chính là người ban sự sống lại, là giao uớc mới cho chúng ta qua câu "Ðấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Ðấng trung gian của giao ước mới là Ðức Giêsu." Bởi vậy trong Thánh Lễ, LM cầm chén rượu, chúc tụng và Thánh hoá của lễ và nói "... đây là máu ta, máu giao uớc mới Vĩnh Cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy." Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu về Chúa Cha. Thánh Phaolo giúp chúng ta hiểu về Chúa Giêsu. Còn chúng ta đã giúp ai hiểu về Chúa Giêsu và giáo hội của Ngài không? Đừng mắc mưu ma quỉ mà nói "tôi không có thời giờ, tôi bận lắm...."Vì khi được rửa tội, tất cả chúng ta đều có sứ mạng truyền giáo--nghĩa là học đạo và sống đạo. Xin Thánh Augustine và Junipero giúp chúng con can đảm bỏ thời giờ học Lời Chúa, đi lễ, rước Chúa và làm việc bác ái để chúng con có thể yêu Chúa, hiểu Chúa và rao giảng Lời Chúa một cách hữu hiệu hơn qua lời nói cũng như việc làm, đặc biệt là việc bác ái. Xin Chúa Giêsu chúc lành cho GD chúng con và GH.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page