top of page
Search

4-8-22, Thứ Năm, TN, Năm C. Gierêmia 31:31-34, Matthêu 16:13-23

4-8-22, Thứ Năm, TN, Năm C. Gierêmia 31:31-34, Matthêu 16:13-23. Hôm nay giáo hội (GH) mừng kính thánh Gioan Maria Vianney, sinh 8 T5 1786, tại Dardily, Lyon, Nước Pháp. Chết 4 T8 1859, quan thầy các linh mục (LM) triều, LM đi tu làm cha trong địa phận chẳng hạn như địa phận (cũng còn gọi là giáo phận = diocese) Honolulu. Còn những LM đi tu dòng như dòng Đồng Công, Biển Đức, Phanxico, v.v. thì gọi là cha dòng. Khi giáo phận thiếu cha thì có thể xin các dòng giúp đỡ chẳng hạn như Cha Lương, dòng Đồng Công giúp cộng đoàn VN tại địa phận Honolulu. Cha Vianney được bổ về xứ đạo Ars năm 1818 chỉ có khoảng 20 giáo dân đi lễ. Sau 40 năm cầu nguyện, ăn chay, dạy giỗ, và làm việc bác ái cho các tín hữu, Ngài đã mang cả cộng đoàn (làng) về với Chúa mà còn thu hút 20 ngàn khách hành hương một năm đến thăm viếng và xưng tội với ngài. Ngài chỉ ngủ 3 tiếng một ngày và ngồi toà giải tội 12-15 tiếng một ngày và lúc nào cũng có người xưng tội--đôi khi hối nhân chưa kịp xưng thì Ngài đã nói việc đền tội cho họ rồi. Nhiều người giáo phái tin lành đã đến thử ngài về Bí Tích giải tội và trước khi họ có cơ hội giả bộ nói được xin xưng tội thì Ngài đã nói "về đi vì không tin Chúa tha tội thì xưng làm gì?" Những người này đều trở lại GH công giáo và còn là chứng nhân cho hồ sơ phong Thánh cho cha Vianney. Khiêm nhường, vâng lời và trong sạch đã giúp Cha Vianney nên thánh--nếu chúng ta thực hành ba điều này chúng ta cũng sẽ nên thánh. Bài đọc 1 của tiên tri Giêrêmia loan báo rằng Thiên Chúa (TC) sẽ lập giao uớc mới với dân Do Thái. Giêrêmia đã diễn tả lại "giao ước này không giống như giao ước Ta ký kết với tổ phụ chúng trong ngày Ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai-cập, giao ước ấy chính chúng đã phản bội, mặc dầu Ta thống trị chúng". Chữ "thống trị" nói lên sự liên hệ của "người chủ và đầy tớ or Master and slaves" của thời cựu ước (giao uớc cũ). Rồi giao uớc mới như thế nào "Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đáy lòng chúng, và sẽ ghi trong tâm hồn chúng" TC đặt lề luật gì trong tâm hồn chúng ta? Đó là luật "yêu thương" vì vậy Chúa Giêsu mới nói thầy ban cho các con một điều răn mới là "các con hãy yêu thương nhau như thầy yêu các con" (Gioan 13:34) Khi chúng ta biết yêu Chúa Giêsu, thì lúc đó chúng ta mới trở thành môn đệ chân thật của Ngài. Và nhờ vào tình yêu, người ngoại đạo sẽ nhận biết chúng ta là môn đệ Chúa Giêsu (Gioan 13:35). Chúng ta đã thấy Chúa Giêsu làm những lời tiên đoán của Giêrêmia trở thành sự thật. Ngài đã bắt đầu lập ra Giáo Hội qua sự chọn lựa của TC Cha tỏ ra cho Thánh Phêrô. Một lần nữa chúng ta thấy ân sủng của TC biến đổi con người "thô lỗ" như Phêrô trở thành "hiền hoà" và đã hiến mạng sống của ngài cho GH Chúa Giêsu-- GH công giáo. Chúa Giêsu nói với Phêrô "Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cớ cho Thầy vấp phạm..." Tại sao Chúa Giêsu muốn chúng ta đi sau Chúa--vì đi trước Chúa không bảo vệ được giống như người bảo vệ tổng thống luôn đi trước để hiến mạng sống của các ngài cho Tổng Thống. Chúa Giêsu cũng vậy Ngài sẽ đi trước nên đã bị xát hại để bảo vệ chúng ta khỏi bị ma quỉ giết chết. Xin Chúa Giêsu cho chúng con biết yêu thương và Hy sinh cho mọi người những việc chúng con làm được để chúng con có thể trở nên giống Chúa là nên Thánh. Xin Thánh Gioan Mary Vianney cầu Chúa Giêsu cho chúng con biết mến Chúa yêu người và phục vụ ACE hết tâm hồn chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và GD.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page