top of page
Search

8-8-23. Thứ hai TN, Năm C. Ezekiel 1:2-28. Matthêu 17:22-27

8-8-23. Thứ hai TN, Năm C. Ezekiel 1:2-28. Matthêu 17:22-27. Hôm nay giáo hội (GH) mừng kính thánh Linh Mục Đa Minh (Dominic (Anh) Dominique (Pháp) Dominico (Bồ Đào Nha/Portugal) sinh 1173 tại Burgos, Tây Ban Nha (Spain) chết 6-8-1221 tại Bolivia Nước Ý. Tục truyền ngài đã được Đức Mẹ truyền cho lần tràng hạt (pray the Rosary) và đã đánh bại lạc giáo Albigense (Tin thế giới được chia làm 2 phần: phần vật chất là xấu và phần hồn là tốt, không tin Chúa Giêsu là TC). Đức Giáo Hoàng Gregory IX trong một thị kiến thấy cột đền thờ Phêrô bị sụp đổ và có 2 anh nghèo mặc áo nâu và trắng chạy đến giữ vững cây cột và giữ đền thánh không sụp. Hôm sau khi tiếp khách thì thấy Thánh Daminh và Phanxicô vô xin lập dòng và ngài đã chấp thuận vì nhận ngay ra là 2 người trong thị kiến. Sau đó Thánh Daminh và Phanxico kết nghĩa anh em và hứa là tất cả các Phan sinh (tu sĩ Phanxico) đi tới nơi có dòng Daminh thì họ sẽ tiếp đón và ngược lại tu sĩ Daminh đi đâu có dòng Phanxico thì họ cũng phải tiếp đón. Hai dòng này cùng các dòng khác đã giữ vững GH trong nhiều thế kỷ qua. Bài đọc một tiên tri Ezekiel đang bị lưu đày ở Babylon và đã được TC cho thấy sự huy hoàng của TC hiện ra với hình ảnh của Chúa Giêsu qua biểu tượng Con Người (Son of man) ngồi trên ngai báu. Ezekiel muốn nói cho dân DT biết rằng TC ở khắp nơi chứ không riêng gì đất DT tại đền thờ Gierusalem. Tiên tri Ezekiel đã giúp cho dân DT có niềm hy vọng rằng Chúa sẽ cứu dân DT qua khỏi kiếp lưu đày và TC đã làm. Qua bài Phúc Âm Chúa Giêsu đã tiên đoán việc Chúa chết đi và sống lại thì các tông đồ buồn và chẳng muốn nghe Chúa nói nữa. Sau đó, người thu thuế cho đền thờ đến Phêrô để hỏi thu thuế--thời đó đền thờ Gierusalem có nhiều cửa để đón khách hành hương và mỗi lần vô thì phải nộp tiền để đi vô. Trước đó Chúa Giêsu đã nói rõ là "ngài sẽ chết đi và sống lại--có ý nói là Chúa Giêsu sẽ trở thành đền thờ vĩnh cửu. Bởi vậy Chúa Giêsu đã không để cho Phêrô hỏi Chúa về vấn đề thuế đền thờ mà Chúa lại hỏi Phêrô trước ""Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Ðòi con cái mình hay người ngoài?" Ông thưa rằng: "Ðòi người ngoài". Chúa Giêsu bảo ông rằng: "Vậy thì con cái được miễn." Chúa Giêsu hỏi để giúp Phêrô hiểu bản thể TC của Chúa Giêsu--ngài là Thiên Chúa, là Vua và là Chính là đền thờ mới sau khi ngài phục sinh mà người thu thuế đền thờ không nhận ra, thì Ngài phải được miễn thuế--giống như mình về nhà mình mà lại phải đóng thuế mới được vào nhà. Việc Chúa Giêsu nói Phêrô bắt cá lấy tiền trả thuế nói lên sự khiêm nhường và vâng lời của Chúa Giêsu với luật lệ DT thời đó. Một điểm nữa là nếu Chúa luôn lo cho Phêrô người cầm đầu giáo hội, thì Chúa cũng lo cho tất cả chúng ta, nếu chúng ta để ngài làm. Qua các bài đọc, Chúa Giêsu luôn làm gương "khiêm nhường, vâng lời và trong sạch" cho chúng ta thấy và bắt chước. Thánh Daminh và Phanxico đã noi gương Chúa còn chúng ta tới đâu rồi? Xin Chúa Giêsu ban ơn cho chúng con để chúng con có thể sống khiêm nhường vâng lời và trong sạch giống Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và GD.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page