top of page
Search

Chủ Nhật, 12-6-22, năm C, Châm ngôn 8:22-31, Roma 5:1-5, Gioan 16:12-15

Chủ Nhật, 12-6-22, năm C, Châm ngôn 8:22-31, Roma 5:1-5, Gioan 16:12-15, Đại lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi. Trước khi nói về các bài đọc, chúng ta nên suy nghĩ coi mầu nhiệm 3 Ngôi TC có thể có thật hay không và làm sao giáo hội giúp cho các môn đệ thủa ban đầu tin 3 Ngôi Thiên Chúa. Giáo Hội dạy “Một Chúa nhưng có 3 Ngôi, 3 bản thể riêng biệt”. Thời đại bây giờ có thể chứng minh một việc gì có thật bằng 2 cách: thí nghiệm (experiment) hay lý luận/triết lý (reasoning=logic= philosophy). Chúng ta chỉ có thể hiểu được mầu nhiệm 3 Ngôi qua triết lý. Nếu Thiên Chúa là Đấng tạo hoá, tạo thành vạn vật, và nếu trong vạn vật có những vật hay thể chất nào đó cũng có được 3 bản thể nhưng cũng chỉ là một, thì mầu nhiệm 3 Ngôi có thật. Nước, H2O, có 3 bản thể, lỏng (liquid), hơi (Steam), và cứng (ice). Nguyên tử (Atom) có proton, electron, và neutron. Về toán học (math) 3 số 1 nhân vào nhau vẫn là 1, 1x1x1=1, 1+1+1=3. Căn cứ trên những điều có thật vừa được nêu ra—chúng ta có thể kết luận rằng 3 Ngôi Thiên Chúa là một Chân Lý (Mầu nhiệm) có thật nhưng trên sự hiểu biết của con người—chúng ta không chứng minh bằng thí nghiệm được, giống như sau khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài đã đi qua cửa khoá và hiện đến với các môn đệ thì giải nghĩa làm sao? Bây giờ đến vấn đề thứ hai: dân Do Thái (DT) đang tin có một Thiên Chúa (TC) (monotheism) mà bây giờ lại ra 3 bản thể (polytheism=Trinitanism) thì các tông đồ làm sao giải nghĩa cho phù hợp để có thể tin. Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho Gioan Thánh Sử đã giải nghĩa Chúa Giêsu là “Lời = Logos (tiếng Hy Lạp)=sự thật của TC) và Gioan đã giải Chúa Giêsu là “Lời của Chúa Cha” có nghĩa là chỉ có một TC, vẫn giữ được căn bản một TC (monotheism), và Gioan đã viết ra câu đầu tiên của Phúc Âm của ngài “Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời ở cùng Thiên Chúa, và cũng là Thiên Chúa.” Gioan 1:1. Cách giải nghĩa này giúp cho nhiều người do thái tin vào Chúa Giêsu. Khi tin vào Chúa Giêsu rồi, thì chính Chúa Giêsu lại nói là Chúa sẽ xin Chúa Cha cho “Chúa Thánh Thần” xuống để giải nghĩa về Chúa Giêsu. Từ đó, những người tín hữu Công Giáo cũng còn gọi là Kito giáo với tin 3 Ngôi Thiên Chúa. Trong 300 đầu, Giáo Hội Công Giáo đã phải cực khổ để bảo vệ “2 bản thể của Chúa Giêsu-2 natures of Christ”. Tới năm 325 Công Đồng (các giám mục họp tại Nice bên Pháp) Nicene đã khẳng định Chúa Giêsu có 2 bản thể và từ đó trở đi không còn tranh luận về vấn đề này nữa. Điều này rất quan trọng là vì khi đã tin Chúa Giêsu, thì Chúa Thánh Thần sẽ giúp các tín hữu hiểu mầu nhiệm 3 Ngôi TC (Trinitarian). Bài đọc 1 trích từ sách Châm Ngôn (Proverbs) đã được viết ra trước Chúa Giêsu khoảng 960 năm và hoàn thành thế kỷ thứ 5 trước Chúa sinh ra. Câu đầu của bài đọc một “Chúa đã tạo thành nên ta” có chữ tạo thành tiếng Do Thái là “Qaneh” có 2 nghĩa: create or acquire nghĩa là tạo thành hay tự có/mua. Dịch theo “tạo thành” thì đã theo bè phái Arian (là một LM công giáo) họ lý luận là vì “Chúa Giêsu được tạo thành” nên Ngài không thể là Thiên Chúa được. Chữ tự có đúng nghĩa hơn vì Chúa Cha không tạo ra Chúa Giêsu (Chúa Con) và khi đọc Kinh Tin Kính “đồng bản thể với Đức Chúa Cha….” thì có ý nghĩa hơn. Chữ “ta” cũng dịch không đúng nghĩa vì “ta” có 2 nghĩa 1. Số ít là Ta 2. Số nhiều “chúng ta”. Dùng chữ “Tôi” thay vì chữ “ta” thì sát nghĩa và không sợ hiểu lầm. Bài đọc một tiên đoán về cuộc nhập thể của Chúa Giêsu vì muốn làm đẹp lòng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã xuống thế làm người để cứu chuộc con người vì hạnh phúc con người. Có nhiều nhà thần học nói bài đọc một nói về Chúa Thánh Thần nhưng không đúng vì chưa có Chúa Giêsu sinh ra, chết đi và sống lại, thì không thể có Chúa Thánh Thần (dù rằng Ngài hiện hữu—3 Ngôi TC) vì Chúa Giêsu là người hứa ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần. Nếu Chúa Giêsu chưa xuất hiện, thì Chúa Thánh Thần cũng không thể xuất hiện. Đây là một vấn đề rất nhiều người vấp phải là vì chúng ta dùng sự hiểu biết bây giờ để kết luận những sự kiện sảy ra mấy ngàn năm trước thì không thể đúng được. Bài Phúc Âm chứng minh cho sự suy luận trên. Chúa Giêsu nói rõ là sau khi Chúa chết, Chúa Thánh Thần sẽ giải nghĩa cho các môn đệ hiểu, vì những sự việc sắp sảy ra như chết đi sống lại thì trên sự hiểu biết của các môn đệ, mà các môn đệ còn nghĩ đến sự việc Trần gian như ai là người sẽ làm lớn trong nước Chúa vì các tông đồ đang nghĩ là Chúa Giêsu sẽ khôi phục lại nước Do Thái. Bài Phúc Âm giúp chúng ta biết được có Chúa 3 Ngôi. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Jordan cũng có sự hiện diện của 3 Ngôi TC. Maccô 1:9-11, Matthêu 3:13-17, Luca 3:21-22, Gioan 1:29-34. Bài đọc 2 của Thánh Phaolo gửi tín hữu Roma nói về kết quả của ơn Chúa Thánh Thần là tuy đau khổ ở đời này, các tín hữu Kito giáo vẫn vững niềm tin vào Chúa Giêsu và sự phục sinh của Ngài. Vì Chúa Cha đã cho Chúa Giêsu sống lại vinh hiển, thì Chúa Giêsu cũng cho chúng ta sống lại vinh hiển với Ngải. Vì tin và hy vọng vào Chúa Giêsu, các thánh tử đạo, chúng ta cũng Diễm phúc có 117 vị, đã chịu chết cho đạo Chúa một cách vui vẻ và bây giờ các ngài đã được hạnh phúc trên trời bên Chúa Giêsu và được tôn vinh nơi giáo hội Trần gian. Hôm nay Giáo Hội tôn kính Mầu Nhiệm 3 Ngôi TC, có thật vì 2022 qua, Giáo Hội đã tin và truyền lại cho chúng ta tin bây giờ—sự thật không bao giờ thay đổi, đạo Công Giáo là đạo thật dẫn đưa chúng ta về quê trời đúng nhất và chắc chắn nhất. Chúng con cùng với giáo hội toàn cầu Hân hoan mừng kính Thiên Chúa 3 Ngôi và cảm tạ Chúa đã chọn chúng con làm “dân riêng” của Ngài. Xin Chúa 3 Ngôi giúp chúng con giữ vững Đức tin cho đến khi chúng con lên gặp mặt Chúa. Xin Chúa 3 Ngôi cho chúng con được yêu Chúa và hiểu Chúa nhiều hơn. Xin Chúa cho chúng con học và thực hành lời Chúa Giêsu dạy qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, là Con và Thánh Thần chúc lành cho giáo hội và mọi người trên thế giới. Muôn đời cảm tạ TC 3 Ngôi. Amen.


BÀI ĐỌC I: Cn 8, 22-31

"Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành".

Trích sách Châm Ngôn.

Đây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: "Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã làm rất xa xưa. Ta đã được thiết lập tự thuở đời đời, ngay tự đầu tiên, khi địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước. Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai. Khi Người xếp đặt muôn cõi trời, có ta ở đó, khi Người vạch ra vòng đai trên mặt vực sâu, khi Người định chỗ cho mây trời trên cõi cao xa, và những suối nước tự vực sâu vọt lên mạnh mẽ, khi Người đặt cương giới cho biển cả để nước đừng có vượt quá cõi bờ, khi Người đặt nền tảng cho trái đất, bấy giờ ta làm việc ở sát bên Người. Và mọi ngày ta làm cho Người sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người. Ta nhàn du trên quả địa cầu, và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người".

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 8, 4-5. 6-7. 8-9

Đáp: Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu (c. 2a).

Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới? con người là chi mà Chúa để ý chăm nom? - Đáp.

1. Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bÄng danh dự với vinh quang; Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người. - Đáp.

2. Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thú ở đồng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp nẻo đường biển khơi. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: Rm 5, 1-5

"Thánh Thần ban cho chúng ta lòng mến Chúa".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hoá, chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ân sủng, và đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong gian nan, khi biết rằng gian nan rèn nhẫn nại, nhẫn nại rèn nhân đức, còn nhân đức rèn cậy trông. Nhưng cậy trông không đưa đến thất vọng, vì lòng mến Chúa được Thánh Thần, Đấng ban cho chúng ta, đổ xuống lòng chúng ta.

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Kh 1, 8

Alleluia, alleluia! - Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có và sẽ đến. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 16, 12-15

"Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Đó là lời Chúa.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page