top of page
Search

Thứ 2, 13-6-22, năm C, 1 Vua 21:1-16, Matthêu (Mt) 5:38-42

Thứ 2, 13-6-22, năm C, 1 Vua 21:1-16, Matthêu (Mt) 5:38-42. Hôm nay Giáo Hội mừng kính thánh Anthony (Antôn) of Padua, dòng Phanxico khó nghèo (Order Franciscan Minor=OFM), tiến sĩ hội thánh (Doctor of the Church). Thánh Antôn sinh năm 1195 tại Thủ đô Lisbon, Portugal (Bồ đào Nha). Ngài bắt đầu đi tu dòng Thánh Augustine. Khi xác của 5 vị tử đạo của dòng Phanxico khó nghèo được đưa vào nhà thờ ở Lisbon thì đánh động tâm hồn Antôn và ngài xin gia nhập dòng Phanxico. Cuộc đời ngài là sống và thực thi 2 điều “Mến Chúa và yêu người” bằng cách giữ luật Chúa và thực hành “khiêm nhường, vâng lời và trong sạch”. Ngài muốn đi qua Morroco để truyền giáo nhưng tàu chìm và bị đạt vào tỉnh Sicily, Italy (nước Ý đại lợi =Ý) Ngài khổ tu (tu trong 1 cái hang (cave)) ở San Phaolo và Một hôm khi dự lễ thụ phong linh mục của anh em trong dòng, vì một sự hiểu lầm (quan phòng/xếp đặt của của Chúa), không có người giảng trong thánh lễ, bề trên tỉnh dòng đã biểu Antôn lên giảng và còn nói “anh lên giảng những lời Chúa Thánh Thần ban cho anh “. Bài giảng quá hay nên bề trên không cho khổ tu mà đi truyền giáo. Thánh Antôn đã tái truyền giáo cho nước Ý, Âu châu và đem cả hơn 100 ngàn người trở lại với Chúa. Linh đạo của Ngài là thực hành “Mến Chúa và Yêu người”. Ông Ghandi, thủ tướng Ấn Độ, người đã lật đổ chế độ độc tài Apartheid của nước Anh ở Nam Phi (South Africa) đã từng nói “nếu những người Kito giáo Thực Hành những điều Chúa Giêsu dạy “Mến Chúa yêu người” thì thế giới hoà bình”. Thật xấu hổ cho chúng ta khi chúng ta chỉ thích “nghe” Lời Chúa mà không thực hành. Thánh Antôn đã nghe và thực hành Lời Chúa và Chúa đã cho Ngài làm quá nhiều phép lạ đến nỗi sau khi Ngài chết (13-6-1231) có một năm, Ngài đã được phong thánh (30-5-1232). Trở lại bài đọc 1 sách Vua quyển thứ Nhất tiếp tục câu chuyện giữa tiên tri Elia (Elijah) và Vua Ahab và hoàng hậu ngoại đạo Jezebel. Để ý là khi Vua Ahab sống trong tội lỗi, thì Vua càng đắm chìm trong tội lỗi. Hôm nay Vua lại muốn lấy vườn nho của ông Naboth để làm vườn hoa cho cung điện. Ông Naboth không chịu nên hoàng hậu Jezebel đã làm kế gian để hại chết Naboth và lấy vườn nho của ông. Khi chúng ta nghe một câu chuyện rồi đem học lại người khác mà không biết sự thật mà mang lại sự ganh ghét và chia rẽ vì không “Mến Chúa yêu người”thì chúng ta cũng đã phạm tội như hoàng hậu Jezebel. Trong bài Phúc Âm Chúa Giêsu đã chỉ cách cho chúng ta chữa bệnh tham lam bằng “yêu thương và phục vụ” như là Thánh Antôn đã làm. Bài học này khó làm nhưng chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta ân sủng để chúng ta có thể làm được. Thánh Antôn đã xin và được—vậy chúng ta hãy xin Chúa 3 Ngôi ban cho chúng ta ơn khôn ngoan và can đảm để chúng ta có thể đi theo Chúa và làm gương cho mọi người. Xin Thánh Antôn cầu xin với Chúa cho giáo hội biết thực hành “Mến Chúa yêu người”. Xin TC chúc lành cho chúng ta và GD.


BÀI ĐỌC I: 1 V 21, 1-16

"Noboth đã bị ném đá chết".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Khi ấy, ông Naboth, người Giêrahel, có một vườn nho, sát cạnh đền của Acáp vua xứ Samaria. Acáp nói với Naboth rằng: "Hãy nhượng vườn nho cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó gần đền ta: bù lại, ta sẽ đổi cho ngươi vườn nho khác tương đương". Nhưng Naboth thưa lại rằng: "Xin Chúa đừng để tôi nhượng cho đức vua phần gia nghiệp của tổ tiên tôi". Acáp tức giận bỏ về nhà, và căm hờn vì lời ông Naboth, người Giêrahel đã nói: "Tôi sẽ không nhượng cho đức vua phần gia nghiệp của tổ tiên tôi". Vua nằm lăn xuống giường, quay mặt vào vách và không ăn uống gì.

Giêzabel, vợ vua, đến cùng vua và nói rằng: "Tại sao đức vua buồn phiền, và không ăn uống gì?" Vua đáp: "Tôi đã nói với Naboth người Giêrahel rằng: 'Hãy bán vườn nho lại cho ta, hoặc nếu ngươi muốn, ta sẽ đổi cho vườn nho khác tốt hơn'. Nó lại nói: 'Tôi không thể nhượng vườn nho tôi cho đức vua'". Giêzabel vợ vua liền nói với vua rằng: "Quyền thế nhà vua cao cả biết bao, và nhà vua cai trị nước Israel khéo như thế nào! Thôi, dậy ăn uống đi, và cứ yên tâm. Thiếp sẽ tặng cho nhà vua vườn nho của Naboth người Giêrahel".

Bà ta nhân danh Acáp mà viết thơ, lấy ấn vua đóng vào, và gởi cho các bậc kỳ lão và chức sắc ở cùng thành với Naboth. Nội dung bức thư như thế này: "Hãy công bố một thời kỳ chay tịnh, và đặt Naboth ngồi giữa hàng nhân sĩ trong dân. Hãy xúi hai đứa gian ác thuộc phường Bêlial đến trước mặt nó và cáo gian nó thế này: 'Nó đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua'. Các ngươi hãy điệu nó đi mà ném đá cho nó chết". Vậy dân chúng ở cùng thành với Naboth, các kỳ lão và chức sắc cùng ở một thành với ông, làm như Giêzabel đã truyền, đúng như đã viết trong thư bà gởi cho họ. Họ công bố một thời kỳ chay tịnh, đặt ông Naboth ngồi giữa hàng nhân sĩ trong dân. Họ dẫn đến hai thằng con cái ma quỷ, đặt chúng ngồi đối diện với ông. Và hai đứa này, đúng là hạng quỷ sứ, đã cáo trước mặt dân chúng rằng: "Naboth đã nguyền rủa Thiên Chúa và đức vua". Nghe thế, họ liền điệu ông ra khỏi thành, và ném đá hạ sát ông. Rồi họ sai người đi nói với Giêzabel rằng: "Naboth đã bị ném đá chết rồi".

Khi nghe tin Naboth đã bị ném đá chết, Giêzabel liền nói với Acáp rằng: "Nhà vua hãy chỗi dậy và chiếm lấy vườn nho của Naboth người Giêrahel, kẻ đã không muốn theo ý nhà vua nhượng lại vườn nho mà lấy tiền: Naboth không còn sống nữa, nhưng đã chết rồi". Khi hay tin Naboth đã chết, Acáp chỗi dậy và xuống chiếm lấy vườn nho của Naboth người Giêrahel.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 5, 2-3. 5-6. 7

Đáp: Lạy Chúa, xin lưu tâm đến tiếng con than thở (c. 2b).

Xướng:

1) Xin lắng tai nghe lời con, thân lạy Chúa, xin lưu tâm đến tiếng con than thở. Xin để ý nghe tiếng con cầu khẩn, ôi Đại Vương và Thiên Chúa của con! - Đáp.

2) Ngài không phải là Chúa tể ưa điều gian ác; kẻ độc dữ không được cư trú nhà Ngài; đứa bất nhân không thể đứng trước thiên nhan; Chúa ghét những kẻ làm điều gian ác. - Đáp.

3) Ngài tiêu diệt những đứa nói man; người độc ác và gian xảo thì Chúa ghê tởm không nhìn. - Đáp.

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 5, 38-42

"Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".

Đó là lời Chúa.


Memorial of Saint Anthony of Padua, Priest and Doctor of the Church Lectionary: 365

Reading I 1 Kgs 21:1-16 Naboth the Jezreelite had a vineyard in Jezreel next to the palace of Ahab, king of Samaria. Ahab said to Naboth, “Give me your vineyard to be my vegetable garden, since it is close by, next to my house. I will give you a better vineyard in exchange, or, if you prefer, I will give you its value in money.” Naboth answered him, “The LORD forbid that I should give you my ancestral heritage.” Ahab went home disturbed and angry at the answer Naboth the Jezreelite had made to him: “I will not give you my ancestral heritage.” Lying down on his bed, he turned away from food and would not eat. His wife Jezebel came to him and said to him, “Why are you so angry that you will not eat?” He answered her, “Because I spoke to Naboth the Jezreelite and said to him, ‘Sell me your vineyard, or, if you prefer, I will give you a vineyard in exchange.’ But he refused to let me have his vineyard.” His wife Jezebel said to him, “A fine ruler over Israel you are indeed! Get up. Eat and be cheerful. I will obtain the vineyard of Naboth the Jezreelite for you.” So she wrote letters in Ahab’s name and, having sealed them with his seal, sent them to the elders and to the nobles who lived in the same city with Naboth. This is what she wrote in the letters: “Proclaim a fast and set Naboth at the head of the people. Next, get two scoundrels to face him and accuse him of having cursed God and king. Then take him out and stone him to death.” His fellow citizens—the elders and nobles who dwelt in his city— did as Jezebel had ordered them in writing, through the letters she had sent them. They proclaimed a fast and placed Naboth at the head of the people. Two scoundrels came in and confronted him with the accusation, “Naboth has cursed God and king.” And they led him out of the city and stoned him to death. Then they sent the information to Jezebel that Naboth had been stoned to death. When Jezebel learned that Naboth had been stoned to death, she said to Ahab, “Go on, take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite that he refused to sell you, because Naboth is not alive, but dead.” On hearing that Naboth was dead, Ahab started off on his way down to the vineyard of Naboth the Jezreelite, to take possession of it.

Responsorial Psalm 5:2-3ab, 4b-6a, 6b-7 R. (2b) Lord, listen to my groaning. Hearken to my words, O LORD, attend to my sighing. Heed my call for help, my king and my God! R. Lord, listen to my groaning. At dawn I bring my plea expectantly before you. For you, O God, delight not in wickedness; no evil man remains with you; the arrogant may not stand in your sight. R. Lord, listen to my groaning. You hate all evildoers. You destroy all who speak falsehood; The bloodthirsty and the deceitful the LORD abhors. R. Lord, listen to my groaning.

Alleluia Ps 119:105 R. Alleluia, alleluia. A lamp to my feet is your word, a light to my path. R. Alleluia, alleluia.

Gospel Mt 5:38-42 Jesus said to his disciples: “You have heard that it was said, An eye for an eye and a tooth for a tooth. But I say to you, offer no resistance to one who is evil. When someone strikes you on your right cheek, turn the other one to him as well. If anyone wants to go to law with you over your tunic, hand him your cloak as well. Should anyone press you into service for one mile, go with him for two miles. Give to the one who asks of you, and do not turn your back on one who wants to borrow.”

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page