top of page
Search

Thứ 5, 23-6-23, năm C. Isaiah 49:1-6, Công Vụ 13:22-26, Luca 1:57-80

Thứ 5, 23-6-23, năm C. Isaiah 49:1-6, Công Vụ 13:22-26, Luca 1:57-80. Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả (John the Baptist) cũng còn gọi là Tiền Hô (GTH) vì ông đi trước dọn đường cho Chúa. Bài đọc một Thiên Chúa (TC) đã dùng tiên tri Isaiah (Deutero or second Isaiah cách Chúa Giêsu sinh ra khoảng 600 năm trong thời kỳ lưu đày Babylon) tiên đoán cuộc ra đời của Gioan TH để đem ơn cứu độ của TC cho nhân loại--và lời tiên đoán đã trở thành sự thật mà chỉ có TC mới làm được. Thánh Phaolo trong Tông Đồ Công Vụ (CV) chương 13 đã công nhận nhiệm vụ của GTH là chỉ Chúa Giêsu hay Chúa Cứu thế cho chúng ta biết. Thánh Luca trong chương 1 cũng kể lại sự kiện sinh ra của GTH cũng rất lạ lùng là mẹ ngài là Thánh Elizabeth đã mãn thời kỳ kinh nguyệt mà vẫn còn có thai GTH vì đây là Lời Chúa phán--thì phải trở thành sự thật. Tại sao Cha của GTH là Zacharia lại bị phạt câm--là vì ông chưa cảm nghiệm được TC hiện diện trong cuộc đời của ông nên thiên thần Chúa phán là ông sẽ có con nhưng ông không tin vì vậy ông bị phạt câm cho đến khi GTH ra đời. GTH giúp cho chúng ta nhận ra và cảm nghiệm được TC trong kính nghiệm cuộc sống đạo cũng như đời. Xin Thánh GTH giúp chúng con hiểu Lời Chúa Giêsu để chúng con có thể yêu Chúa nhiều hơn và phục vụ anh em con. Xin TC chúc lành cho giáo hội và các giáo dân để chúng con theo một Chúa về thiên đàng. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và GD.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page