top of page
Search

Thứ 5, 9-6-22. 1 Vua 18:41-46, Matthêu 5:20-26.

Thứ 5, 9-6-22. 1 Vua 18:41-46, Matthêu 5:20-26. Bài đọc hôm nay tiếp tục câu chuyện của tiên tri Elia và Vua Ahab, Vua đời thứ 4 sau Vua Solomon. Khi TC phạt Vua Ahab hạn hán 3 năm, thì TC đã thương xót làm cho mưa trở lại để giúp cho Ahab nhận ra quyền lực của TC DT và TC có quyền lực hơn Thần Baal. Nhưng vì đam mê sắc đẹp của người vợ ngoại đạo là Jezebel, vua Ahab vẫn cứ sống trong tội lỗi là thờ thần Baal (thần bão tố, đổ mưa làm mọi vật sinh sôi nảy nở, tượng trưng cho sự sinh sản) và không tin vào TC và không giữ 10 điều răn. Câu chuyện Cựu Uớc này giúp chúng ta hiểu tại sao TC để cho nhiều người xấu sống lâu—là vì TC muốn cho họ có thời giờ và ân sủng để họ thay đổi và họ nhận ra lòng thương xót của TC. Nhưng trong chuyện này, Vua Ahab không muốn thay đổi nên TC cũng phải để cho Ahab phải chết trong cuối câu chuyện. Nó cũng nói lên là TC không phạt chúng ta vào hỏa ngục ngoại trừ đó là điều chúng ta muốn như Vua Ahab. Bởi vậy, trong bài Phúc Âm Chúa Giêsu mới nói rõ là “sự công chính của chúng ta phải hơn người ngoại đạo” thì mới vào được thiên đàng. Vậy “công chính” nghĩa là gì? Là tin vào Chúa Giêsu và những lời Ngài dạy—là yêu mến mọi người như Chúa đã yêu ta. Sau đó Chúa Giêsu lại đưa ra những việc sẽ làm cho chúng ta mất đi tình yêu là sự tức giận và chỉ trích người khác (gọi người ta là ngu, khùng, v,v.) Để ý là trái tim chúng ta có thể Thánh hoá chúng ta hay giúp chúng ta phạm tội tuỳ theo cách suy nghĩ—nếu chúng ta yêu người, đó là ý Chúa, điều tốt. Nếu ta yêu chính mình, đó là điều xấu (ích kỷ), trái ý Chúa. Chúa Giêsu đã làm gương sáng cho chúng ta là Ngài yêu chúng ta bằng cách chết trên Thánh Gía để cứu chuộc tội tuy rằng Ngài là người vô tội. Vua Ahab đã yêu bản thân ông vì đam mê sắc đẹp ông muốn cho ông thôi, còn Chúa thì ông không yêu vì ông không cảm nghiệm được Chúa trong đời sống của ông tuy rằng Ngài đã thương bảo bọc ông nhiều lần. Làm sao chúng ta có thể yêu người như Chúa yêu chúng ta—hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần cho “con được yêu Chúa, hiểu Chúa và yêu tha nhân như Chúa đã yêu con vì danh Chúa Giêsu Kito”. Chúa Giêsu đã hứa nếu chúng ta cầu xin Chúa nhờ danh Ngài là Chúa Cha sẽ nhận lời. Tình yêu kết hợp chúng ta với Chúa Giêsu, thì cũng kết hợp với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu (Chúa Con). Bài Phúc Âm dẫn giắt chúng ta hiểu hơn về mầu nhiệm Thiên Chúa 3 Ngôi mà Giáo Hội sẽ long trọng mừng kính cuối tuần này. Xin Chúa Giêsu cho chúng ta được “yêu Chúa mến người” để chúng ta có thể trở thành môn đệ chính thực của Chúa Giêsu để rồi Chúa Giêsu, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần sẽ đến ở với chúng ta, và nếu chúng ta có Chúa ngay phút hiện tại này là chúng ta đang sống thiên đàng trong hiện tại, và nếu chúng ta chết, thì chúng ta cũng sẽ được lên thiên đàng, vì Thiên Đàng là Chúa Giêsu Kito. Xin Thiên Chúa 3 Ngôi chúc lành cho chúng ta và gia đình.


BÀI ĐỌC I: 1 V 18, 41-46

"Êlia cầu nguyện và trời đổ mưa" (Gc 5, 18).

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Êlia tâu cùng Acáp rằng: "Xin bệ hạ lên ăn uống, vì tôi nghe có tiếng mưa to". Acáp liền lên ăn uống. Phần Êlia, ông trèo lên đỉnh núi Carmel, cúi mình xuống đất, gục mặt vào hai đầu gối. Đoạn ông nói với người đầy tớ rằng: "Hãy lên đây nhìn về phía biển". Người đầy tớ leo lên, đưa mắt nhìn, rồi thưa ông: "Không có gì hết." Êlia lại nói với y: "Cứ xem lại bảy lần". Đến lần thứ bảy (nó báo:) "Kìa, có đám mây nhỏ bằng vết chân người, từ biển kéo lên". Êlia liền bảo: "Hãy lên tâu với Acáp chuẩn bị xe xuống gấp kẻo mắc mưa". Đang lúc vua còn loay hoay thì bỗng trời tối om, mây bao phủ, gió thổi lên, trời đổ mưa như trút. Acáp lên xe đi Giêrahel. Tay Chúa phù hộ Êlia: Ông thắt lưng chạy trước Acáp cho đến khi tới Giêrahel.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 64, 10abcd. 10e-11. 12-13

Đáp: Lạy Chúa, Chúa đáng ca tụng trên núi Sion (c. 2a).

Xướng:

1) Chúa đã viếng thăm ruộng đất và tưới giội, Ngài làm cho đất trở nên phong phú bội phần. Sông ngòi của Thiên Chúa tràn trề nước, Ngài đã chuẩn bị cho thiên hạ có lúa mì. - Đáp.

2) Vì Ngài đã chuẩn bị như thế này cho ruộng đất: Ngài đã tưới giội nước vào những luống cày, và Ngài san bằng mô cao của ruộng đất, Ngài làm cho đất mềm bởi thấm nước mưa, Ngài chúc phúc cho mầm cây trong đất. - Đáp.

3) Chúa đã ban cho năm hồng ân, và lốt xe ngự giá của Người khơi nguồn phong phú. Đống đất hoang vu có nước chảy đầm đìa, và các đồi núi bận xiêm y hoan hỉ. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 14, 29

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 5, 20-26

"Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!"

Đó là lời Chúa.


Thursday of the Tenth Week in Ordinary Time Lectionary: 362

Reading I 1 Kgs 18:41-46 Elijah said to Ahab, “Go up, eat and drink, for there is the sound of a heavy rain.” So Ahab went up to eat and drink, while Elijah climbed to the top of Carmel, crouched down to the earth, and put his head between his knees. “Climb up and look out to sea,” he directed his servant, who went up and looked, but reported, “There is nothing.” Seven times he said, “Go, look again!” And the seventh time the youth reported, “There is a cloud as small as a man’s hand rising from the sea.” Elijah said, “Go and say to Ahab, ‘Harness up and leave the mountain before the rain stops you.’” In a trice the sky grew dark with clouds and wind, and a heavy rain fell. Ahab mounted his chariot and made for Jezreel. But the hand of the LORD was on Elijah, who girded up his clothing and ran before Ahab as far as the approaches to Jezreel.

Responsorial Psalm 65:10, 11, 12-13 R. (2a) It is right to praise you in Zion, O God. You have visited the land and watered it; greatly have you enriched it. God’s watercourses are filled; you have prepared the grain. R. It is right to praise you in Zion, O God. Thus have you prepared the land: drenching its furrows, breaking up its clods, Softening it with showers, blessing its yield. R. It is right to praise you in Zion, O God. You have crowned the year with your bounty, and your paths overflow with a rich harvest; The untilled meadows overflow with it, and rejoicing clothes the hills. R. It is right to praise you in Zion, O God.

Alleluia Jn 13:34 R. Alleluia, alleluia. I give you a new commandment: love one another as I have loved you. R. Alleluia, alleluia.

Gospel Mt 5:20-26 Jesus said to his disciples: “I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the Kingdom of heaven. “You have heard that it was said to your ancestors, You shall not kill; and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment, and whoever says to his brother, Raqa, will be answerable to the Sanhedrin, and whoever says, ‘You fool,’ will be liable to fiery Gehenna. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there recall that your brother has anything against you, leave your gift there at the altar, go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift. Settle with your opponent quickly while on the way to court with him. Otherwise your opponent will hand you over to the judge, and the judge will hand you over to the guard, and you will be thrown into prison. Amen, I say to you, you will not be released until you have paid the last penny.”

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page