top of page
Search

Thứ năm, 30-6-22, TN, Năm C. Amos 7:10-17, Mt 9:1-8

Thứ năm, 30-6-22, TN, Năm C. Amos 7:10-17, Mt 9:1-8. Hôm nay giáo hội (GH) mừng kính các thánh tử đạo thành Roma. Năm 64, Hoàng Đế Nero, Lamã, vì cần tiền chi phí cho sự ăn chơi buông thả và sợ sự phát triển của GH công giáo (CG) ông đã cho người đốt thành Roma và đổ lỗi cho người CG. Sau đó, Nero cho bắt giết những người CG và tịch thu tài sản của họ. Họ đã diệt các tín hữu đời thứ nhì và tưởng là đã triệt được đạo Chúa. Như thầy luật sỹ Gamaliel (thầy của Phaolo) đã tiên đoán trong Tông Đồ Công Vụ (CV) 5:39 "nếu là việc của Thiên Chúa thì không diệt được đâu mà còn chống lại với TC thì khốn...." Và chúng ta đã thấy rõ, GH sau 2000 vẫn đứng vững và chính quyền Roma đã không còn có mặt trên trái đất--nghĩa là Đạo CG có thật và nếu mình tin thì đừng bao giờ làm việc gì buồn lòng Chúa chẳng hạn tin vào bói toán, phong thủy, cầu cơ cầu hồn, cầu thầy chữa bệnh ung thư...bao nhiêu người CG đã làm những việc buồn lòng Chúa Giêsu và chưa có một người thành công. Bài đọc 1 chứng minh rằng TC có thật qua tiên tri Amos ông ở miền nam Do Thái (DT) gọi là Southern Judah có thành Thánh Gierusalem được TC sai đi qua miền Bắc DT gọi là Northern Israel, để kêu gọi họ thống hối. Người miền Bắc DT đã không nghe mà còn hùa nhau hại ông và ông đã tiên đoán các tiên tri giả sẽ chết và Bắc DT sẽ bị chiếm đoạt và phải đi làm nô lệ o Babylon--việc đã xảy ra như ông nói nghĩa là "Lời Chúa nói bao giờ cũng là sự thật". Bài Phúc Âm kể lại Chúa Giêsu trở về làng là Carphanaum và người ta khêng lại cho Chúa một người bại liệt. Để ý là Chúa thấy Đức tin của những người khiêng, chứ không phải của người liệt vì anh o nói một lời nào kể cả cảm ơn Chúa sau khi được chữa lành, vì họ (các bạn anh) tin nên họ với khiêng anh liệt để xin Chúa chữa lành cho anh ta và Chúa đã chữa cả hồn lẫn xác vì sự cầu xin của các bạn. Bởi vậy chúng ta thấy rõ xức mạnh của GH qua lời cầu nguyện và Chúa đã thương xót chữa lành cho chúng ta. Tóm tắt lại, đạo Chúa Giêsu gọi là Đạo CG là đạo thật và những điều Chúa dậy đều là sự thật. Xin Chúa Giêsu cho chúng ta tin vào Ngài qua giáo hội một cách thành thật bằng cách vâng lời, tuân giữ các giới răn, đọc kinh cầu nguyện và làm việc bác ái để giúp cho GH được phát triển. Xin Chúa Giêsu cho chúng con yêu mến Chúa thật lòng như những Kito hữu đã chết tử đạo ở thành Roma. Xin chúc tụng danh Chúa Giêsu qua các thánh tử đạo từ xưa cho đến bây giờ. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và GD.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page