top of page
 CỘNG ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 
GIÁO PHẬN HONOLULU, HAWAII

Phong Trào Cursilo

  Chủ Tịch Phong Trào: Phan Xi Cô Phạm Xuân Trọng

  Khối Hậu:                    Maria Nguyễn Kim Tuyết

  Thủ Quỹ:                     Anna Nguyễn Thị Dung

  Thư Ký:                       Martha Trần Tuyết Sophia

  Truyền Thông:            Joachim Trần Xuân Hãn

0Z4B7499.JPG
bottom of page